woensdag 19 juni 2013

Infobladen, data sheets EN NL

Hier vind je een paar voorbeelden van data sheets in Engels en Nederlands.
Uiteraard kun je ze ontwerpen en beschrijven zoals je zelf mooi vindt of goed dunkt.
Wel raad ik aan, om één A4-tje per fiets te maken, één- of tweezijdig bedrukt, gelamineerd of in een insteekhoes.
Het publiek kan zo je fiets(en) bewonderen en tegelijkertijd wetenswaardigheden en technische details vergaren van het infoblad (framebouwtechniek, onderdeelspecificaties, oorspronkelijke berijder of team, etc.).
Indien gewenst kan ik voorbeelden of sjablonen in WORD of een ander bestandsformaat aanleveren. Stuur dan even een berichtje.

Here are some examples of data sheets in English and Dutch.
Of course, you can design them and put down the information the way you want.
However, I recommend one A4 format sheet per bike, one or two-sided printing, paper laminated in plastic or in a document pouch.
The audience can admire your bike and find interesting or other technical details on the data sheet (frame building technique, part specs, -previous- rider or team info, etc.).
If desired, I can send you an example/template in MS-Word or another file format. Just drop me a message.

Geen opmerkingen: