dinsdag 23 juli 2013

XB3 Tahkion Super Sport

Omdat het zo'n mooie fiets is en omdat het zo'n prominente rol heeft gespeeld in de (recente) geschiedenis van de baanfiets: de Takhion Super Sport.
Dit exemplaar is van Ronny "Bici crono" Andersson uit Zweden. Ronny heeft zijn schitterende fietsencollectie, met onder andere diverse Takhions, Cinelli Lasers en een Textima fraai gedocumenteerd op Flickr. Verder is hij ook nog eens een aardige kerel, die andere fietsliefhebbers graag een helpende hand toesteekt.
Takhion is de top van de bekende fietsenfabriek uit Kharkov, Oekraïne, waar in de Sovjetperiode de meeste sport- en racefietsen voor de gehele USSR geproduceerd werden. De topmodellen met voor de Sovjets moeilijk te verkrijgen Columbusbuizen, de goedkopere modellen voor Jan en Alleman uit Oekraïens staal. De fabriek, in cyrillische leestekens XB3, oftewel KhVZ (Харьков Велосипед Завод / Kharkov Velocipyed Zavod / Kharkov Bicycle Factory / Kharkov fietsfabriek), gebruikte voor de verschillende kwaliteiten, doelgroepen en prijsklasses verschillende merken. In oplopende volgorde: рекорд ("Rekord"), Sprint/Meteor, Спорт ("Sport") , Квант ("Kvant"), Тахион ("Takhion") en Москва-80 ("Moskva 80"). Overigens maakte KhVZ niet alleen frames en vorken, maar ook de meeste, zo niet alle onderdelen voor hun fietsen, zoals sturen, derailleurs, remmen en cranks. En het zou de fietsindustrie niet zijn als ze er geen eigen standaards op na hielden. Bij voorbeeld de 26 mm metrische schroefdraad op de voorvork, de 2x rechtse 1.37" x 24T schroefdraad in de brackethuls en lagers met metrische kogels. In het na-Sovjet tijdperk produceerde KhVZ nog fietsen voor veel oud-Sovjet landen. Na de sluiting van KhVZ hebben hoofdengineer Reginald Vorontsov en diens zoon Vadim nog wat producten onder de naam Vorontsov geproduceerd.

 
Because it's such a beautiful bike and because it has played an important role in the (recent) history of the track bike: the Takhion Super Sport.
This particular bike belongs to Ronny "Bici crono" Andersson from Zweden. Ronny has an impressive bike collection, with e.g. several Takhions, Cinelli Lasers and a Textima all beautifully documented on Flickr. Besides that, he's a very nice person, always willing to help other bike enthousiasts.
Takhion belongs to the high end products from the famous bike factory from Kharkov, Ukraïne, that produced the majority of sports- and race bikes for the whole USSR in the Soviet-era. The top models were built with hard to get Columbus tubing, the cheaper models for average racers from Ukrainian steel. The factory, in cyrillic XB3, or KhVZ (Харьков Велосипед Завод / Kharkov Velocipyed Zavod / Kharkov Bicycle Factory), used different brand names for different product qualities, target groups and price brackets. In accending order: рекорд ("Rekord"), Sprint/Meteor, Спорт ("Sport") , Квант ("Kvant"), Тахион ("Takhion") en Москва-80 ("Moskva 80"). But KhVZ did not only produce frames and forks, but also most, if not all parts for their bikes, like handlebars, derailleurs, brakes, chain sets. And, as you can expect from a company in the bicycle branch, everything according an own standard. E.g. 26 mm metric steerer tube threading , 2x right hand 1.37" x 24T threading in the BB-shell and bearings with metric balls. In the post-Soviet era KhVZ built bikes for a couple of ex-Soviet countries. After the closure of KhVZ head engineer Reginald Vorontsov and his son Vadim made some products labeled as Vorontsov.

Geen opmerkingen: